ירושלמי בבא קמא ח ח


<< | ירושלמי · מסכת בבא קמא · פרק ח · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנהעריכה

האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב על מנת לפטור חייב קרע את כסותי שבר את כדי חייב על מנת לפטור פטור עשה כן לאיש פלוני על מנת לפטור חייב בין בגופו בין בממונו

הלכה ח גמראעריכה

האומר סמא עיני שמזיקתני קטע ידי שמזיקתני חייב על מנת לפטור חייבאמר רבי לעזר בהן שהוא כלאו מתניתא אבל בהן שהוא כהין פטורמילתיה דר' לעזר משום פגם משפחהריש לקיש אמר בהין שהוא כהין הוא מתניתא אבל בהן שהוא כלאו חייבמילתיה דריש לקיש אמר ששמין לקרוביו בושתתני ישראל שאנסוהו עכו"ם ונטלו ממנו ממון חבירו בפניו פטור נטל ונתן להם חייב אמר ר' יוסי הדא דתימר בשאמר לו ממון סתם אבל ממון פלוני אפילו נטל ונתן ביד פטור