פתיחת התפריט הראשי
שער הניצוץ

הלא דברי תורה כאש מתנוצצת עלי הדמותו שהלא ימצאו יחלקו שלל טעמיה לכמה ניצוצין. ועל כן זה שמו אשר יקרא לו שער הניצוץ. ובו יבואר ומורה גם הוא יורה הלמוד ומעלת הלמוד וסדר הלמוד וכוונת הלימוד.