ים של שלמה

ספר
ים של שלמה
זה הים גדול ורחב ידים שם רמז לאין מספר הויות דאביי ורבא.
כי גדול כים ספרו אשר צלל במים אדירים,
בשעריו המצוינים בהלכה שׁם שׂם לו משפטים ישרים.
כיד המלך שלמה שמו נאה לו והוא נאה לשמו.
הלא הוא הגאון הגדול ע"ה פ"ה נ"י ר"ג ור"מ מהור"ר שלמה לורי"א ז"ל.