ילקוט שמעוני על בראשית לה ו

ויבוא יעקב לוזה. למה נקרא שמה לוז וכו' (לעיל פסיקתא).