ילקוט שמעוני על בראשית כו טז

| ילקוט שמעוני על בראשיתפרק כ"ו • פסוק ט"ז |
א • ב • ג • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יט • כ • כו • כח • כט • לב • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד. אמר לו: כל עצומות שעצמת, לא ממנו היה? לשעבר היה לך קווקיא חד, כדון אית לך קווקיא סגיאין.