ילקוט שמעוני על בראשית טו ג

<< | ילקוט שמעוני על בראשיתפרק ט"ו • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע. אמר ר' שמואל בר יצחק, המזל דוחקני ואומר לי: אברם, אין את מן מוליד. א"ל הקב"ה: יהי כדברך, אברם אינו מוליד, אברהם מוליד. שרי לא ילדה, שרה ילדה.