ילקוט הרועים

ספר
ילקוט הרועים

אוסף מדרשים שונים
דפוס ווארשא

ילקוט הרועים
צילום שער דפוס ווארשא
צילום שער דפוס ווארשא
מחבר נפתלי הרץ הרצוג
שם בשפת המקור ספר ילקוט הרועים
סוגה ספר אוסף של מדרשים
שנת הוצאה 1885
מקום ההוצאה ורשה
דפוס שני ניו-יורק, תשכ"א
דפוסים נוספים ירושלים
קריאת היצירה
היברובוקס ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
קטלוגים
הספרייה הלאומית ספר אלקטרוני באתר הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל    003512073, 001893039


העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.
ניתן להמשיך להקליד על פי ילקוט הרועים - דפוס ווארשא בהיברובוקס


ליקוטי שושנים מפז ומפנינים יקרים, מדרשים מאבות העולם והתנאים הלא המה:

 1. מעיין החכמה המיוחס למשה רבינו
 2. מדרש המיוחס לשבואל בן גרשם בן משה
 3. ברייתא מפרקי מרכבה לר' ישמעאל כהן גדול
 4. מסכת אצילות - והוא ברייתא בחכמת הקבלה לחכמים קדמונים בזמן דוד המלך ע"ה והוא בענין עשר ספירות (ועליה שלשה מטיבי לכת:
  1. נתיבות וכללים מהמקובל האלקי מהר"מ פאפרש ז"ל
  2. מאמר מהמקובל האלקי מהר"מ קורדווארי איך שיוכל האדם לעלות ממעלות הסולם בית אל
  3. ביאור מהגאון המקובל ר' יצחק אייזיק חבר ונלוה לזה גם כן פירוש מהרש"ל ז"ל על האילן
 5. מסכת כלים המיוחס לשימור הלוי וחזקיה וצדקיה וחגי וזכריה
 6. מדרש תמורה - לר' ישמעאל ור' עקיבא
 7. אותיות דר' עקיבא
 8. הר אדני והוא זהר על מגילת רות המיוחס לרשב"י ועד כה לא נדפס בזהר חדש
 9. ספר אליהו ופרקי משיח ונסתרות רשב"י
 10. מסכת חיבוט הקבר המיוחס למדרש ר' יצחק בן פרנך
 11. מסכת גיהנם.
 12. ברייתא דר' יהושע בן לוי

קישורים חיצונייםעריכה