פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

יחידה:תנ"ך

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:תנ"ך/תיעוד

local daat = {
  ['בראשית'] = 1,
  ['שמות'] = 2,
  ['ויקרא'] = 3,
  ['במדבר'] = 4,
  ['דברים'] = 5,
  ['יהושע'] = 6,
  ['שופטים'] = 7,
  ['שמואל א'] = 8,
  ['שמואל ב'] = 9,
  ['מלכים א'] = 10,
  ['מלכים ב'] = 11,
  ['ישעיהו'] = 12,
  ['ירמיהו'] = 13,
  ['יחזקאל'] = 14,
  ['הושע'] = 15,
  ['יואל'] = 16,
  ['עמוס'] = 17,
  ['עובדיה'] = 18,
  ['יונה'] = 19,
  ['מיכה'] = 20,
  ['נחום'] = 21,
  ['חבקוק'] = 22,
  ['צפניה'] = 23,
  ['חגי'] = 24,
  ['זכריה'] = 25,
  ['מלאכי'] = 26,
	['תהלים'] = 29,
  ['משלי'] = 31,
  ['איוב'] = 30,
  ['שיר השירים'] = 33,
  ['רות'] = 32,
  ['איכה'] = 35,
  ['קהלת'] = 34,
  ['אסתר'] = 36,
  ['דניאל'] = 37,
  ['עזרא'] = 38,
  ['נחמיה'] = 39,
  ['דברי הימים א'] = 27,
  ['דברי הימים ב'] = 28,
}

local keter = {
  ['בראשית'] = 1,
  ['שמות'] = 2,
  ['ויקרא'] = 3,
  ['במדבר'] = 4,
  ['דברים'] = 5,
  ['יהושע'] = 6,
  ['שופטים'] = 7,
  ['שמואל א'] = 8,
  ['שמואל ב'] = 9,
  ['מלכים א'] = 10,
  ['מלכים ב'] = 11,
  ['ישעיהו'] = 12,
  ['ירמיהו'] = 13,
  ['יחזקאל'] = 14,
	['הושע'] = 15,
  ['יואל'] = 16,
  ['עמוס'] = 17,
  ['עובדיה'] = 18,
  ['יונה'] = 19,
  ['מיכה'] = 20,
  ['נחום'] = 21,
  ['חבקוק'] = 22,
  ['צפניה'] = 23,
  ['חגי'] = 24,
  ['זכריה'] = 25,
  ['מלאכי'] = 26,
	['תהלים'] = 27,
  ['משלי'] = 28,
  ['איוב'] = 29,
  ['שיר השירים'] = 30,
  ['רות'] = 31,
  ['איכה'] = 32,
  ['קהלת'] = 33,
  ['אסתר'] = 34,
  ['דניאל'] = 35,
  ['עזרא'] = 36,
  ['נחמיה'] = 37,
  ['דברי הימים א'] = 38,
  ['דברי הימים ב'] = 39,
}

local alhatora = {
  ['בראשית'] = Bereshit,
  ['שמות'] = Shemot,
  ['ויקרא'] = Vayikra,
  ['במדבר'] = Bemidbar,
  ['דברים'] = Devarim,
  ['יהושע'] = Yehoshua,
  ['שופטים'] = Shofetim,
  ['שמואל א'] = Shemuel_I,
  ['שמואל ב'] = Shemuel_II,
  ['מלכים א'] = Melakhim_I,
  ['מלכים ב'] = Melakhim_II,
  ['ישעיהו'] = Yeshayahu,
  ['ירמיהו'] = Yirmeyahu,
  ['יחזקאל'] = Yechezkel,
  ['הושע'] = Hoshea,
  ['יואל'] = Yoel,
  ['עמוס'] = Amos,
  ['עבדיה'] = Ovadyah,
  ['יונה'] = Yonah,
  ['מיכה'] = Mikhah,
  ['נחום'] = Nachum,
  ['חבקוק'] = Chavakkuk,
  ['צפניה'] = Zephanyah,
  ['חגי'] = Chaggai,
  ['זכריה'] = Zekharyah,
  ['מלאכי'] = Malakhi,
  ['תהלים'] = Tehillim,
  ['משלי'] = Mishlei,
  ['איוב'] = Iyyov,
  ['שיר השירים'] = Shir_HaShirim,
  ['רות'] = Rut,
  ['איכה'] = Eikhah,
  ['קהלת'] = Kohelet,
  ['אסתר'] = Esther,
  ['דניאל'] = Daniel,
  ['עזרא'] = Ezra,
  ['נחמיה'] = Nechemyah,
  ['דברי הימים א'] = Divrei_HaYamim_I,
  ['דברי הימים ב'] = Divrei_HaYamim_II,
}

local snunit = {
  ['בראשית'] = '01',
  ['0שמות'] = '2',
  ['ויקרא'] = '03',
  ['במדבר'] = '04',
  ['דברים'] = '05',
  ['יהושע'] = '06',
  ['שופטים'] = '07',
  ['שמואל א'] = '08a',
  ['שמואל ב'] = '08b',
  ['מלכים א'] = '09a',
  ['מלכים ב'] = '09b',
  ['ישעיהו'] = '10',
  ['ירמיהו'] = '11',
  ['יחזקאל'] = '12',
	['הושע'] = '13',
	['יואל'] = '14',
  ['עמוס'] = '15',
  ['עובדיה'] = '16',
  ['יונה'] = '17',
  ['מיכה'] = '18',
  ['נחום'] = '19',
  ['חבקוק'] = '20',
  ['צפניה'] = '21',
  ['חגי'] = '22',
  ['זכריה'] = '23',
  ['מלאכי'] = '24',
  ['תהלים'] = '26',
  ['משלי'] = '28',
  ['איוב'] = '27',
  ['שיר השירים'] = '30',
  ['רות'] = '29',
  ['איכה'] = '32',
  ['קהלת'] = '31',
  ['אסתר'] = '33',
  ['דניאל'] = '34',
  ['עזרא'] = '35a',
  ['נחמיה'] = '35b',
  ['דברי הימים א'] = '25a',
  ['דברי הימים ב'] = '25b',
}