פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

יחידה:גימטריה

היחידה גימטריה מייצאת שתי פונקציות: "גימטריה" מתמירה מחרוזת למספר המייצג את ערך המחרוזת בגימטריה, ו"מספר לאותיות" מתמירה מספר לערכו הגימטרי.

דוגמה:

 1. {{#invoke:גימטריה|גימטריה|מטאטא חדש מנקה טוב}} => 584
 2. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|877}} => תתעז
 3. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|15}} => טו
 4. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|16}} => טז

ניתן להעביר לפונקציה מספר לאותיות פרמטר שני, בדרך כלל ' או ", (אבל אפשר להעביר מה שרוצים). אם קיים פרמטר כזה, הוא ייתווסף לפני האות האחרונה של המחרוזת המוחזרת:

 1. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|773|"}} => תשע"ג

יש לשים לב: אם הפרמטר האחרון כולל רווחים, גם אלו יתווספו למחרוזת:

 1. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|773| " }} => תשע " ג

פונקציות "הקודם" ו"הבא":

 1. {{#invoke:גימטריה|הקודם|כב}} => כא
 2. {{#invoke:גימטריה|הקודם|א}} =>
 3. {{#invoke:גימטריה|הבא|כב}} => כג
 4. {{#invoke:גימטריה|הבא|א}} => ב

פונקצית "שנה":

 1. {{#invoke:גימטריה|שנה|ה|תשעד}} => 5774
 2. {{#invoke:גימטריה|שנה|ה'|תשע"ד}} => 5774
 3. {{#invoke:גימטריה|שנה|א|א}} => 1001
 4. {{#invoke:גימטריה|שנה||תש}} => 700

local values = {
  ['א'] = 1,
  ['ב'] = 2,
  ['ג'] = 3,
  ['ד'] = 4,
  ['ה'] = 5,
  ['ו'] = 6,
  ['ז'] = 7,
  ['ח'] = 8,
  ['ט'] = 9,
  ['י'] = 10,
  ['כ'] = 20,
  ['ל'] = 30,
  ['מ'] = 40,
  ['נ'] = 50,
  ['ס'] = 60,
  ['ע'] = 70,
  ['פ'] = 80,
  ['צ'] = 90,
  ['ק'] = 100,
  ['ר'] = 200,
  ['ש'] = 300,
  ['ת'] = 400,
}

local tab = {}
for k, v in pairs( values ) do tab[v] = k end

local endet = {
  ['ך'] = 20,
  ['ם'] = 40,
  ['ן'] = 50,
  ['ף'] = 80,
  ['ץ'] = 90,
}

local gimatria = function(s)
    local sum = 0
    for l in mw.ustring.gmatch( s, "." ) do sum = sum + ( values[l] or endet[l] or 0) end
    return sum
end

local mispar_lotiot = function( num, geresh )
    local res, toadd = '', 0
    while num > 0 do
      if num >= 400 then toadd = 400
      elseif num >= 100 then toadd = num - num % 100
      elseif num >= 10 then toadd = num - num % 10
      else toadd = num end
      res = res .. tab[toadd]
      num = num - toadd 
    end
    res = mw.ustring.gsub( res, 'יה', 'טו' )
    res = mw.ustring.gsub( res, 'יו', 'טז' )
    res = mw.ustring.gsub( res, '(.)(.)$', '%1' .. (geresh or '') .. '%2' )
    return res
end

local haba = function(s)
  return mispar_lotiot(gimatria(s)+1, '')
end

local haqodem = function(s)
  return mispar_lotiot(gimatria(s)-1, '')
end

return {
  gimatria = gimatria,
  ['גימטריה'] = function( frame )
    return gimatria(frame.args[1] or '')
  end,
  
  mispar_lotiot = mispar_lotiot,
  ['מספר לאותיות'] = function( frame )
    return mispar_lotiot( (tonumber(frame.args[1]) or 0), ( frame.args[2] or '' ))
  end,
  
  haba = haba,
  ['הבא'] = function( frame )
    local args = frame.args;
    if args[1] == nil then
      local parent = frame:getParent();
      args = parent.args;
    end
    return haba(args[1] or '')
  end,
  
  haqodem = haqodem,
  ['הקודם'] = function( frame )
    local args = frame.args;
    if args[1] == nil then
      local parent = frame:getParent();
      args = parent.args;
    end
    return haqodem(args[1] or '')
  end,

  ['שנה'] = function( frame )
    local args = frame.args;
    if args[1] == nil then
      local parent = frame:getParent();
      args = parent.args;
    end
    return gimatria(args[1] or '')*1000 + gimatria(args[2] or '')
  end,
}