טור חושן משפט שפז

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · חושן משפט · סימן שפז (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    תא שמעעל התורהספריאשיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

טור עריכה

כאשר ישלם המזיק שמין לו השברים שאם שבר לו כלים או הרג שור אין אומרים יקח השברים והנבלה וישלם לו כלי ושור אחר אלא הניזק יקח השברים והגבלה והמזיק ישלים לו עליהן מה שנפחתו כשבירתו ובהריגתו:

בית יוסף עריכה

כאשר ישלם המזיק שמין לו השברים וכו' עד. סוף הסימן ז"ל הרמב"ם בפ"ז מהלכות חובל שמין למזיק בידו כדרך ששמין אם הזיק ממונו כיצד הרי שהרג בהמת חברו או שבר כליו שמין כמה היתה הבהמה שוה וכמה הנבילה שוה וכמה היה הכלי שוה והוא שלם וכמה שוה עתה ומשלם הפחת לניזק עם הנבלה או הכלי השבור כדרך שביארנו בשור שהזיק דין אחד היא עכ"ל וכתב ה"ה שמין למזיק בידו וכו' זה הוא שמין לשואל האמור בפ"ק דב"ק (יא.) ובפ' השואל (דף צו:) ואיתא בהלכות עכ"ל:

בית חדש (ב"ח) עריכה

כאשר ישלם המזיק וכו' בפרק קמא דב"ק (דף י"א) דבנזקין הכל מודים דשמין הנבלה והשברים לניזק דלא נתחייב המזיק אלא כמה שהזיק וכדכתיב והמת יהיה לו ולא פליגי אלא בגנב וגזלן וע"ל סוף סימן שנ"ד ובמ"ש לשם בס"ד: