טור אורח חיים שפט

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אורח חיים · סימן שפט (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

טורעריכה

כותי הדר במבוי ויש לו חלון אחורי ביתו פתוח לבקעה או לקרפף, אפילו אין בו אלא ד' טפחים על ד', אינו אוסר על בני מבוי, אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות דרך המבוי כל היום, שחפץ יותר באותו שפתוח לו מאחוריו לבדו שיש לו אויר, והוי פתחו למבוי כמו שאינו רגיל שאינו אוסר. והוא שיש בבקעה או בקרפף יותר מסאתים, אבל אם אין בו אלא סאתים, קטן הוא ולא ניחא ליה ביה.

וישראל שיש לו פתח למבוי ופתח מאחריו לקרפף ושכח ולא עירב, אם הקרפף יותר מסאתים אוסר, לפי שאינו ראוי לו ואינו מסתלק מן המבוי, ואם אינו אלא סאתים אינו אוסר, דכיון שראוי לו מסתלק מן המבוי.

ופירש רש"י: ואם הוקף לדירה, אפילו יותר מסאתים אינו אוסר כיון שראוי לו. ור"י פירש אדרבה, אם הוקף לדירה אפילו בית סאתים אוסר, שכיון שהוקף לדירה אין בו אויר ואינו חפץ בו להסתלק בשבילו מן המבוי.

בית יוסףעריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

כותי הדר במבוי ויש לו חלון אחורי ביתו וכו' כל זה הסימן מימרות דאמוראי בפרק הדר (דף ס"ז) גמ' משנה קמייתא ומ"ש ממחלוקת רש"י ור"י שם בתוס' וה"ה בפ"ה מה"ע כתב כדברי רש"י ושכן משמע מדברי הרמב"ם והכי נקטינן:

בית חדש (ב"ח)עריכה

( אין )