טום בללייקה

עומד בחוּר, וחושב,
(או: עומד בחוּר, עומד וחושב)
חושב וחושב כל הליל:
את מי לקחת ולא לבייש,
את מי לקחת ולא לבייש?

טום־בלליי, טום־בלליי, טום־בללייקה
טום־בלליי, טום־בלליי, טום־בללייקה
טום־בללייקה, נגני בללייקה,
טום־בללייקה, עלינו לשמוח!
(או: נגני בללייקה, עלינו לשמוח!)

עלמתי, עלמה, אבקש לשאול אותך:
מה יכול לצמוח, לצמוח בלי גשם?
מה יכול להישרף ולא להיגמר?
מה יכול לערוג, לבכות בלי דמעות?

טום־בלליי, טום־בלליי...

בחור טיפש, מדוע אתה מוכרח לשאול?
אבן יכולה לצמוח, לצמוח בלי גשם,
האהבה יכולה להישרף ולא להיגמר,
לב יכול לערוג, לבכות בלי דמעות.

טום־בלליי, טום־בלליי...

--

מה גבוה יותר מאשר בית?
מה מהיר יותר מעכבר?
מה עמוק יותר ממעיין (או: מבאר)?
מה מר, מריר יותר מן המרה?

טום־בלליי, טום־בלליי...

ארובה גבוהה יותר מבית,
חתול מהיר יותר מעכבר,
התורה עמוקה יותר ממעיין,
המוות מר, מריר יותר מן המרה!

טום־בלליי, טום־בלליי...

שטײט אַ בחור און ער טראַכט,
(או: שטײט אַ בחור, שטײט און טראַכט)
טראַכט און טראַכט אַ גאַנצע נאַכט:
וועמען צו נעמען און ניט פֿאַרשעמען,
וועמען צו נעמען און ניט פֿאַרשעמען?

טום־באַלאַ, טום־באַלאַ, טום־באַלאַלײַקע
טום־באַלאַ, טום־באַלאַ, טום־באַלאַלײַקע
טום־באַלאַלײַקע, שפּיל באַלאַלײַקע,
טום־באַלאַלײַקע, פֿריילעך זאָל זײַן!
(או: שפּיל באַלאַלײַקע, פֿריילעך זאָל זײַן!)

מיידל, מיידל, כ'וויל בײַ דיר פֿרעגן:
וואָס קאַן וואַקסן, וואַקסן אָן רעגן?
וואָס קאַן ברענען און ניט אויפֿהערן?
וואָס קאַן בענקען, וויינען אָן טרערן?

טום־באַלאַלײַ, טום־באַלאַלײַ...

נאַרישער בחור, וואָס דאַרפֿסטו פֿרעגן?
אַ שטיין קאַן וואַקסן, וואַקסן אָן רעגן,
ליבע קאַן ברענען און ניט אויפֿהערן,
אַ האַרץ קאַן בענקען, וויינען אָן טרערן!

טום־באַלאַלײַ, טום־באַלאַלײַ...

ויש הממשיכים:

וואָס איז העכער פֿון אַ הויז?
וואָס איז פֿלינקער פֿון אַ מויז?
וואָס איז טיפֿער פֿון אַ קוואַל?
וואָס איז ביטער, ביטערער וי גאַל?

טום־באַלאַלײַ, טום־באַלאַלײַ...

אַ קוימען איז העכער פֿון אַ הויז,
אַ קאַץ איז פֿלינקער פֿון אַ מויז,
די תּורה איז טיפֿער פֿון אַ קוואַל,
דער טויט איז ביטער, ביטערער וי גאַל!

טום־באַלאַלײַ, טום־באַלאַלײַ...