העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


קונטרס
"חסרונות הש"ס"
הכולל את ההשמטות מהש"ס שנוצרו בגלות הארוכה, עקב עיוותי הצנזורה. נדפס בקניגקסברג שנת ה' תרכ (1860 לספירה). בנוסף, קונטרס "קבוצת ההשמטות" שנדפס אף הוא בסביבות שנת ה'תר"ך, נדפס אח"כ בקראקא ה' תרנד (1894 לספירה) תחת השם "חסרונות הש"ס".

לפי דפי הגמרא

עריכה