חסד לאברהם

שער דפוס ווילנא תרל"ז
ספר
חסד לאברהם
ספיר ויהלום גזרתו. מהררי קדש יסודתו. דברים אשר ראשם בשמים. כזהר הרקיע מאירת עינים. סודות נשגבים ונפלאים. סתרי תורה בפז מסולאים. הצעות והקדמות לספר הזהר. זכים וברורים כעצם השמים לטוהר. חכמה תבונה ודעת. ממעין הקבלה נובעת. מספרי הרמ"ק וגורי האר"י מקור הדברים. כולם יחד תמימים וישרים.
כל אלה יחד מפלאות תמים דעים. הרב הגדול קדוש עליון המקובל האלהי חסידא ופרישא מוהר"ר אברהם אזולאי זצ"ל
נוסח השער בדפוס לבוב תרכ

הטקסט בספר זה הושלם


הקדמהעריכה

אבן השתיה ובו שבעה עינייםעריכה

בריכת אברהם ובו ל"ב שוקתיםעריכה

הורדה כספר
הורדה כספר

ראו גםעריכה