חידושי הריטב"א על הש"ס/שבת/פרק ב

אחד עשה כדברי בית שמאי- ואפילו למאן דאמר שהעושה כדברי בית שמאי לא עשה כלום או חייב מיתה, כדאיתא בפרק קמא דברכות (יא.), שאני הכא שאין מחלוקתם אלא להדור מצוה בעלמא


פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.