חיד"א על שמואל א כא י

<< חיד"א על שמואל א • פרק כא >>
א • ב • ה • ט • י • יא • יד • 


(י) "ויאמר דוד אין כמוה". אפשר שאמר אין כמוה וטעמו דאתרחיש ליה ניסא עמה וסימנא מילתא כי ה' עמו להצילו מאויביו: