חזקוני על שמות כו


פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל הטבעת האחת" - פירש רש"י ’ובקרש שבמקצוע היו הטבעות בעובי הקרש הדרומי והצפוני כו'‘. כלומר קרש המקצוע היה חרוץ בראשו ברחבו ובתוך עביו כשיעור החרוץ שבראש הקרש הצפוני והדרומי: