חות יאיר/ריח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן ריחעריכה

הנה ראיתי את כתב הנ"ל מה שכתב האלוף הותיק המופלא יאיר חיים בלוחות שניות כנזכר. לכן באתי להשיב בקיצור נמרץ על מה שכתב וז"ל ונ"ל שרצון הרב וכו' עד תיבת אם כוונתי ועמדתי על דעתו בזה בוודאי כוונתי כך הי' כמבואר מתוך לשוני מעל"ד כאלו לא יצא הפס"ד מיד ראובן דמי והשבועה חל כדמעיקרא וממילא יוכרח לוי כאשר כתב למעלה בלשונו וכו'. כן הוא כוונתי ודעתי.

ומה שכתוב שוב בלשונו הנז' אודות הדקדוק מהג"ה ש"ע ר"ט פ"ג וכו' דמשמע דצריך ע"פ טעם לשתיקתו וכו' משא"כ בדשתק כמה ימים וחדשי' וכו' בוודאי יכול לדקדק בזה וליישב כסברתו ועל כ"פ אליבא דדינא אנחנו כולנו כחדא.

והי' זה שלום מאד"ה ממני אהו' ישעי' הלוי הורוויץ החונה פה ק"ק ורנקפורט: