חוק עידוד תרומות מזון

חוק עידוד תרומות מזון מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק עידוד תרומות מזון, התשע״ט–2018


הגדרות
סייג לאחריות
(א)
מי שתורם מזון לארגון לחלוקת מזון לא יישא באחריות אזרחית או פלילית לנזק שנגרם בשל תרומת המזון אם פעל לפי הוראות כל דין החלות עליו ולא התרשל.
(ב)
ארגון לחלוקת מזון המוביל, מחזיק או מחלק תרומות מזון, וכן עובדיו ומתנדביו לא יישאו באחריות אזרחית או פלילית לנזק שנגרם בשל הובלה, החזקה או חלוקה של תרומות מזון אם פעלו לפי הוראות כל דין החלות עליהם ולא התרשלו.
אות הוקרה לתורם מזון
(א)
כדי לעודד תרומת מזון לארגונים לחלוקת מזון, יעניק שר הבריאות, על פי אמות מידה שיקבע, אותות הוקרה לעסקים התורמים מזון.
(ב)
אותות הוקרה כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה לעסקים שהוכיחו כי הם תורמים מזון לארגונים לחלוקת מזון, והכול בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה.
(ג)
אמות מידה לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ד)
רשימת העסקים שהוענקו להם אותות הוקרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
תחילה
תחילתו של סעיף 3 ביום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020).


התקבל בכנסת ביום י״ג בחשוון התשע״ט (22 באוקטובר 2018).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.