חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות)

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), תשכ״ב–1962


חובת המדינה בסלילת רחוב או כביש
(א)
מועצת רשות מקומית רשאית להכריז כי רחוב פלוני או כביש פלוני הם ציבוריים; הכריזה כך, יהיה דין המדינה, לענין חובת סלילתו או סלילת המדרכה שלו, על פי חוק עזר שהותקן כדין על ידי אותה רשות, כדין בעל נכס, אלא שלא תהא חייבת לשלם קנס על פי אותו חוק עזר.
(ב)
”בעל“ – לרבות אדם המקבל, או זכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהם ובין שאינו מחזיק בהם, לרבות חוכר נכסים לתקופה העולה על 10 שנים.


נתקבל בכנסת ביום הי בניסן תשכ״ב (9 באפריל 1962).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • חיים משה שפירא
    שר הפנים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.