פתיחת התפריט הראשי

חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה)

חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס״ג–2002


1.
מטרה
חוק זה בא להוסיף נציגים של גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה לועדות שהוקמו על פי חוק, במטרה לתת דגש בועדות אלה לשיקולים סביבתיים, וזאת כדי להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה ולמנוע פגיעה בסביבה.
2.
3.
4.
[תיקון: תשס״ג]
5.
[תיקון: תשס״ט]
6.
7.
8.
9.
10.
11.
שינוי התוספת
השר לאיכות הסביבה רשאי, בצו, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת.
12.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שישים ימים מיום פרסומו.

תוספת

חלק א׳

1.
2.
3.

חלק ב׳

1.


נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשס״ג (13 בנובמבר 2002).
  • אריאל שרון
    ראש הממשלה
  • משה קצב
    נשיא המדינה
  • אברהם בורג
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.