פתיחת התפריט הראשי

חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת

חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע״ט–2019


1.
התפזרות הכנסת העשרים ואחת
הכנסת העשרים ואחת תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה.
2.
מועד הבחירות לכנסת העשרים ושתיים
הבחירות לכנסת העשרים ושתיים יתקיימו ביום י״ז באלול התשע״ט (17 בספטמבר 2019).
3.
מימון מפלגות – הלוואות לסיעה ומקדמות לרשימות מועמדים – הוראות מיוחדות לעניין הכנסת העשרים ואחת והכנסת העשרים ושתיים
(א)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 כהוראת שעה לעניין רשימות מועמדים שיוגשו לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים.
(ב)
ביקשה סיעה לקבל הלוואה לפי סעיף 7ג לחוק המימון לאחר כינונה של הכנסת העשרים ושתיים, תובא בחשבון לעניין סכום ההלוואה שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (ב)(1) לסעיף האמור גם הלוואה שניתנה לאותה סיעה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ואחת.
(ג)
על אף האמור בסעיף 7ג(ב)(3) לחוק המימון, לעניין קבלת הלוואה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ואחת, סיעה שעד יום כ״א באייר התשע״ט (26 במאי 2019) לא קיבלה הלוואה לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון או שקיבלה חלק מסכום ההלוואה שהיא רשאית לקבל כאמור, תהיה זכאית לקבל הלוואה אף ללא אישורו של יושב ראש הכנסת והמלצת הוועדה הציבורית, בתנאים האלה:
(1)
ההלוואה תהיה בשיעור שלא יעלה על 80% מסכום ההלוואה שהסיעה היתה זכאית לקבל לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון נכון ליום כ״א באייר התשע״ט (26 במאי 2019);
(2)
הסיעה ביקשה את ההלוואה בתוך עשרה ימים מיום תחילתו של חוק זה.
(ד)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ואחת.
(ה)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים.


ההתקבל בכנסת ביום כ״ה באייר התשע״ט (30 במאי 2019).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יולי יואל אדלשטיין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.