חוק השטחים התת-ימיים

חוק השטחים התת-ימיים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק השטחים התת־ימיים, תשי״ג–1953


שטחים תת־ימיים בשטח מדינת ישראל
(א)
שטח מדינת ישראל יכלול את קרקע הים והתת־קרקע של השטחים התת־ימיים הסמוכים לחופי ישראל, והם מחוצה למים הטריטוריאליים, עד היכן שעומק המים שמעליהם מאפשר את ניצול אוצרות הטבע שבשטחים אלה.
(ב)
שום דבר האמור בסעיף קטן (א) לא יפגע באפיים של המים שמעל לשטחים התת־ימיים הללו, ושמחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, כמימי לב ים.


נתקבל בכנסת ביום כ״ה בשבט תשי״ג (10 בפברואר 1953).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.