חוק המעבר

חוק המעבר מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המעבר, תש״ט–1949


תוכן עניינים

פרק ראשון: הכנסת

שם בית המחוקקים וחבריו
לבית המחוקקים במדינת ישראל ייקרא ”הכנסת“. לאסיפה המכוננת ייקרא ”הכנסת הראשונה“ לציר האסיפה המכוננת ייקרא ”חבר הכנסת“.
חוקים [תיקון: תשכ״ד, תש״ן]
(א)
לדבר חקיקה של הכנסת ייקרא ”חוק“.
(ב)
כל חוק ייחתם בידי יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע החוק.
(ג)
(בוטל).
(ד)
כל חוק יפורסם ברשומות תוך עשרה ימים מיום קבלתו בכנסת.

פרק שני: נשיא המדינה

[תיקון: תשי״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ד]
(בוטל).

פרק שלישי: הממשלה

[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ב, תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ב, תשכ״ב, תשכ״ה, תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״א]

פרק רביעי: סגני שרים

[תיקון: תשי״א, תשט״ז, תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״א]

פרק חמישי: הוראות נוספות

[תיקון: תשי״א, תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״א, תשכ״ח]
(בוטל).
רשומות
כל דבר שהחוק דורש את פרסומו בעתון הרשמי יפורסם מעתה ברשומות; כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.
ביטול
תחילת תוקף
תקפו של חוק זה הוא מיום קבלתו בכנסת.


נתקבל בכנסת ביום י״ז בשבט תש״ט (16 בפברואר 1949)
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.