חבל נחלתו כא נז


סימן נז - שותפות בקנית 'אחד ועוד אחד'

שאלה

חנות עשתה 'מבצע' שניתן לקנות שני פריטים בתשלום רק על אחד מהם, לפי המחיר של הפריט היקר משניהם.

אשה אחת מצאה בגד שנמכר במאה וארבעים שקל והשניה מצאה בגד שמחירו מאתיים שקל. כיצד צריכה להיות חלוקת התשלום בין שתיהן?

תשובה

א. עסקתי בשאלות דומות בכרך א סימן צ (מתנות לסוכני מכירות), כרך ג סימן נו (למי ההנחה בעיסקה), כרך ו סימן מז (שליח שקיבל הנחה על קניה).

ב. המקרה הנוכחי שונה משאר המקרים בהם השליח קונה במעותיו או במעות המשלח והשאלה היא האם הפריט הנוסף שייך לשניהם או רק לאחד מהם. במקרה שלפנינו שתיהן קונות יחדיו, ולכן לא שייך שאחת תקנה ותשלם וחברתה תהנה מבגד חדש ללא תשלום, אלא שתיהן שותפות בקניה. וכיון שהחנות מסכימה ששתיהן תקננה ביחד – כאילו היו אדם אחד הזכאי להנחת ה'מבצע' הרי התשלום צריך להתחלק בין שתיהן כל אחת לפי חלקה בקניה.

היינו התשלום המלא על שתי הקניות הוא מאתיים שקל. זאת שותפה בחלק של מאתיים חלקי שלוש מאות וארבעים (200/340) וזאת במאה וארבעים חלקי שלוש מאות וארבעים (140/340).

ובפועל על אחת לשלם 117.65 שקל ועל חברתה 82.35 שקל.