ויקרא רבה ל יא

<< · ויקרא רבה · ל · יא · >>

יא.    [ עריכה ]

ד"א "פרי עץ הדר" זו סנהדרי גדולה של ישראל שהידרם הקדוש ברוך הוא בשיבה טובה שנאמר (ויקרא יט, לב) "מפני שיבה תקום"

  • "כפות תמרים" אלו תלמידי חכמים שכופין את עצמן ללמוד תורה אלו מאלו
  • "וענף עץ עבות" אלו שלשה שורות של תלמידים שיושבין לפניהם
  • "וערבי נחל" אלו שני סופרים של דיינין שעומדים לפניהם וכותבין דברי המזכים ודברי המחייבין: