ויקרא רבה לה ד

<< · ויקרא רבה · לה · ד · >>

ד "אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ" חקים שבהם חקקתי את השמים והארץ שנאמר (ירמיה לג, כה) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" חקים שבהם חקקתי את השמש ואת הירח שנאמר (שם לא, לד) "כה אמר ה' נותן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה" חקות שבהם חקקתי את הים שנאמר (משלי ח, כט) "בשומו לים חקו" חוקות שבהם חקקתי את החול שנאמר (ירמיה ה, כב) "אשר שמתי חול גבול לים" חוקים שבהם חקקתי את התהום שנאמר (משלי ח, כז) "בחוקו חוג על פני תהום" חוק וחוג לגזירה שוה: