ויקרא רבה לא ה

<< · ויקרא רבה · לא · ה · >>

ה.    [ עריכה ]
ר' יהושע דסכנין בשם ר' אחא אמר (משלי כא, כב): "עִיר גִּבֹּרִים עָלָה חָכָם" גְּבָרִים כתיב שכלם גברים ואין בהם נקבה עלה חכם זה משה שנאמר "ומשה עלה אל האלהים" "וַיֹּרֶד עֹז מִבְטֶחָה" ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן רבי יהודה אומר "עֹז" זו תורה "מִבְטֶחָה" שבטחונן של מלאכים שהיו סבורין שלהם נתנה התורה עד שאמר להם הקב"ה ולא תמצא בארץ החיים ור' נחמיה אומר "עֹז" זו תורה "מִבְטֶחָה" שבטחונה בה ומתן שכרה בצדה ורבנן אמרו "עֹז" זו תורה "מִבְטֶחָה" שכל מי שיגע בה בטוח שגוזר ואחרים מקיימין כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה הרבה יגעת בתורה אלא תהא גוזר וישראל מקיימין הה"ד "צו את בני ישראל":