ויקרא רבה לא ב

<< · ויקרא רבה · לא · ב · >>

ב.    [ עריכה ]

ר' יצחק פתח (תהלים קיט, קמ): "צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה" כצורף הזה שמכניס הזהב לכור שנים או שלשה פעמים עד שמזקקו כך פרשה זו נאמרה ונשנית ונשתלשת והרי הדברים קל וחומר ומה אם פרשה קטנה שבתורה נאמרה ונשנית ונשתלשת שאר כל פרשיות של תורה על אחת כמה וכמה: