ויקרא רבה כט ה

<< · ויקרא רבה · כט · ה · >>

ה.    [ עריכה ]

ר' ברכיה פתח בשם רבי ירמיה (משלי טו, כד): "אורח חיים למעלה למשכיל" אין "אורח חיים" אלא תורה כד"א (שם ג, יח) "עץ חיים היא למחזיקים בה".
ד"א "אורח חיים למעלה למשכיל" אין אורח אלא יסורין כד"א (שם ו, כג) "ודרך חיים תוכחת מוסר" "למעלה למשכיל" למי שמסתכל למצותיה של תורה מה כתיב למעלה מן הענין (ויקרא כג, כב): "לא תכלה פאת שדך":