ויקרא רבה טו ה

<< · ויקרא רבה · טו · ה · >>

ה.    [ עריכה ]
מה כתיב למעלה מן הענין (ויקרא יב, ב) "אשה כי תזריע וילדה זכר" מה כתיב בתריה [[:קטגוריה:|"אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ"]] וכי מה ענין זה לזה אמר רבי תנחום ברבי חנילאי משל לחמורה שרעתה ונכוית ויצא בנה כווי מי גרם לולד שיצא כווי שנכוות אמו כך מי גרם לולד שיהיה מצורע אמו שלא שמרה ימי נדתה אמר ר' אבין משל לגנת ירק שהמעין לתוכה כ"ז שהמעין לתוכה היא עושה כריכין כך כל מי שהולך אצל אשתו נדה עושה בנים מצורעים רי אבין קרא עליה (ירמיה לא, כח) "אבות יאכלו בוסר ושני בנים תקהינה" והן קוראין על אבותיהם (איכה ה, ז) "אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנו":