ויקיטקסט:שאלות ותשובות - עריכה

דף השאלות והתשובות הראשי


מה מטרתו של הדף "שאלות ותשובות - עריכה"?

אל דף זה - "שאלות ותשובות - עריכה" מגיעים מהדף שאלות ותשובות (שאליו יש הפניה משער הקהילה של ויקיטקסט) ושם מוגדרת מטרתו: לספק את כל הפרטים על יצירה ועריכה של דפי ויקיטקסט.

היכן אמצא את ההנחיות הבסיסיות לעריכת דף בויקיטקסט?

דפים אחדים מספקים מידע זה:
בנוסף לדפים אלה, העוסקים בהיבט הטכני של העריכה, יש גם דפים העוסקים בהיבטי התוכן שלה:
אל בהלה, אפשר להתחיל לכתוב בויקיטקסט גם לפני קריאת כל הדפים האלה, אבל כדאי למצוא זמן לקריאתם.