ויקיטקסט:רשימת מועמדים למחיקה

דף זה נועד להצעה והצבעה על דפים שאינם צריכים להיות בוויקיטקסט ולדעת הוויקיעורכים עליהם להימחק. דף זה ייבדק מעת לעת על ידי מפעילי המערכת והדפים יימחקו בכפוף לנהלי המחיקה.

כדי להקל על מפעילי המערכת, הדף מחולק לשני חלקים:

  • אחד המיועד לערכים ריקים לגמרי או שתוכנם חסר כל משמעות ויש להשתמש בתבנית המחיקה המקובלת על מנת להעביר אותו לרשימה אוטומטית. אין צורך לעדכן את הסעיף מחדש, כיוון שקיימת רשימה שנוצרת באופן אוטומטי.
  • השני לדפים שיש חשד לגביהם מכל סיבה שהיא והם נראים כלא ראויים להיות בויקי ויש לערוך הצבעה על מחיקתם.

לערכים המועמדים למחיקה עקב חשד להפרת זכויות יוצרים ראו ויקיטקסט:בעיות בזכויות היוצרים

למחיקה מהירה עריכה

יש להוסיף ערך לרשימה זו בהתאם למדיניות המחיקה. כדי לעשות זאת, יש להוסיף לראש הערך המועמד למחיקה את הטקסט: {{מחק}}. יש להשאיר את מה שהיה כתוב בערך תחת השורה הזו ולא למחוק את התוכן, גם אם התוכן הוא קשקושים חסרי פשר, ואפילו גסויות, מילות גנאי וקללות. כלל זה בא על מנת שמפעיל המערכת שיטפל במחיקה יוכל לשפוט בעצמו האם הערך באמת ראוי למחיקה.

רשימה אוטומטית של דפים המיועדים למחיקה מהירה: בקטגוריה למחיקה מהירה

הצבעות מחיקה עריכה

ערכים שאליהם צורפה התבנית {{VFD}}. דיון נפרד נערך לגבי כל דף, והקישור לעמוד המתאים כתוב בצמוד לשם. בדפי הדיון יכול כל ויקיעורך לכתוב בשורה אחת את עמדתו עם נימוק קצר. כדאי לכתוב כבר בראש השורה, בהדגשה, את המילים "למחוק", "להשאיר" (או "לשכתב") ו"למזג עם <מאמר כלשהו> ולהפנות", כך שאפשר יהיה להתרשם במהירות לאן נושבת הרוח.

דיונים רחבים יותר מקומם בדף השיחה של הערך הספציפי. הדפים נועדו רק לרכז את המידע על הדפים וההצבעות.

רשימה אוטומטית של דפים המכילים את התבנית: בקטגוריה הצבעות מחיקה.