ויקיטקסט:מלחמת עריכה

מלחמת עריכה בוויקיטקסט נוצרת כאשר ויקיעורך מבטל עריכה של ויקיעורך אחר, ולאחר מכן העורך שעריכתו בוטלה חוזר על עריכתו, וכן הלאה.

כל ויקיעורך רשאי לבטל כל עריכה עם נימוק, וחזרה על העריכה אינה מקובלת.

יש לפתור את המחלוקת בדף השיחה של הערך.