ויקיטקסט:מחברים לפי תקופה

תנאים ואמוראיםעריכה

ג' תתפ-ג' תתקעט 120-
רבי יהודה הנשיא, תנא בדור החמישי, נשיא הנשיא בארץ ישראל ועורך המשנה.


ד' קיב-ד' קפז 352-427
רב אשי -, מראשי הדור השישי של אמוראי בבל, ואחד מעורכי התלמוד הבבלי.


-ד' קפב -422
רבי אבינא -, אמורא בבלי בן הדור החמישי והשישי, שהיה בצעירותו תלמידו של רבא, ובזקנותו ישב בבית מדרשו של רב אשי, ויחד איתו התחיל בעריכת התלמוד הבבלי.


ד' קפב-ד' רס 422-499
אבינא בר רב הונא, חכם בבלי מהדור השמיני והאחרון של תקופת האמוראים. השלים את עבודת רבותיו, רבינא הראשון ורב אשי, בעריכת התלמוד הבבלי וחתימת דברי החכמים של הדורות שלפניו.


גאוניםעריכה

ד' תרמב-ד' תשב 882-942
רבינו סעדיה בן יוסף פיומי, מגאוני בבל, ראש ישיבת סורא.


ראשוניםעריכה

תבנית {{אישיות רבנית}} ריקה מתוכן. יש להזין פרמטרים בערך או בוויקינתונים.
ד' תת-ד' תתסה 1040-1105
רבנו שלמה יצחקי, חכם יהודי צרפתי, הנחשב לגדול מפרשי המקרא והתלמוד בימי הביניים, ולאחד מגדולי חכמי ישראל בכל תקופת הראשונים.

ד' תתנב-ד' תתקכז 1092-1167
אברהם אבן עזרא, פרשן מקרא, בלשן, מתמטיקאי, אסטרונום ומשורר.


בעלי התוספותעריכה

ד' תתס-ד' תתקלא -
רבנו יעקב בן רבי מאיר תם, מגדולי בעלי התוספות, נכדו של רש"י, בן חתנו רבי מאיראחרוניםעריכה

ה' רפ-ה' שסט 1512-1609
רבי יהודה ליווא בן בצלאל, רב, פוסק הלכה, מקובל והוגה דעות דתי יהודי, מגדולי ישראל הבולטים של תחילת תקופת האחרונים.


ה' תמז-ה' תקכט 1687-1769
רבי דוד אלטשולר, חכם אשכנזי במאה ה-17, חיבר יחד עם יחיאל בנו את פירוש ה"מצודות" על המקרא.


חסידותעריכה

ה' תקכ-ה' תרא -
רבי אברהם דוב אוירבך, מאדמור"י החסידות, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, החזיק שם את היישוב היהודי בשנותיה הקשות


ה' תעז-ה' תקמז -
רבי אלימלך ויסבלום,


ה' תס-ה' תקכ -
רבי ישראל בעל שם טוב,


-ה' תקעה -
רבי דוד שלמה אייבשיץ,


ה' תקה-ה' תקעה -
יעקב יצחק הורוביץ,


ה' תע-ה' תקלג -1772
רבי דוב בֶּר המגיד ממעזריטש, בחיר תלמידיו וממשיך דרכו של הבעש"ט, ומבסס תנועת החסידות


ה' תקה-ה' תקעה -
רבי מנחם מנדל טורם, היה דמות בולטת בתנועת החסידות, והיה אחד מתוך ארבעת המפיצים הראשונים של תנועת החסידות


-ה' תקנה -
רבי משולם פייבוש מזבריזא, תלמיד מובהק של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב וגם הסתופף בצל רבי דב בער המגיד ממזריטש


ה' תקמג-ה' תרא -
רבי צבי אלימלך שפירא, מאדמו"רי החסידות, כתב ספרים רבים שחלקם הגדול נשארו בכתב-יד, היה מהלוחמים הגדולים נגד ההשכלה שניצניה החלו להיראות בימיו, מכונה בעיקר על שם ספרו ה"בני יששכר".השכלהעריכה

- 1830-1892
יהודה לייב גורדון, משורר עברי בן תקופת ההשכלה.


ציונותעריכה

- 1856-1922
אהרן דוד גורדון, הוגה דעות ציוני, מייסד "דת העבודה".


תבנית {{מנהיג}} ריקה מתוכן. יש להזין פרמטרים בערך או בוויקינתונים.
ה' תרפב-ה' תשנו 1922-1995
יצחק רבין, הרמטכ"ל השביעי של צה"ל וראש הממשלה החמישי של מדינת ישראל. זוכה פרס נובל לשלום.