ויקיטקסט:ארון הספרים היהודי/חז"ל

כמה מילים בקצרה על ספרי חז"ל

ספרי חז"ל הוא התורה שבעל פה שנמסר למשה בסיני כולל את דרשות בפסוקי התורה, בתוספת הלכות וגזרות שהוסיפו החכמים. ספרי חז"ל מחולקים לשתי קטגוריות:

  • הלכה - דברים הנוגעים למעשה, בחייו של יהודי.
  • אגדה - הסברים על פסוקי התנ"ך והדרכות מוסר והתנהגות.