פתיחת התפריט הראשי
כמה מילים בקצרה על ספרי חז"ל

ספרי חז"ל הוא התורה שבעל פה שנמסר למשה בסיני כולל את דרשות בפסוקי התורה, בתוספת הלכות וגזרות שהוסיפו החכמים. ספרי חז"ל מחולקים לשתי קטגוריות:

  • הלכה - דברים הנוגעים למעשה, בחייו של יהודי.
  • אגדה - הסברים על פסוקי התנ"ך והדרכות מוסר והתנהגות.