פתיחת התפריט הראשי
ויקיטקסט - מידע כללי

שאלה שמטרידה את קוראי ויקיטקסט היא מידת אמינותו של המידע המופיע בה. האם אפשר שספרייה חופשית, כזו שנכתבת על ידי מאות ואלפי גולשים, שרבים מהם אנונימיים, תהיה אמינה? האם ספרייה שנכתבת על ידי מתנדבים, שאינם עוסקים בנושא לפרנסתם, יכולה להיות אמינה? בדף זה ננסה לתת תשובה מפורטת לשאלות אלה.

הבדל מובהק בין ויקיטקסט, שכולם יכולים לשנותה, ובין ספרייה לא-מקוונת, שרק לחברי המערכת שלה יש אפשרות לשנותה, הוא באפשרות להשחית ערכים. בספרייה לא-מקוונת בעיית ההשחתה אינה קיימת, ואילו בוויקיטקסט קל להשחית ערכים (אם כי השחתה זו היא עבירה פלילית בהתאם לחוק המחשבים).

בניגוד לחשש הראשוני, בעיית ההשחתה של ערכים קיימים אינה כה חמורה, וניתן להתמודד איתה. ההשחתה הנפוצה היא כתיבת טקסט בערך שאינו קיים, בסגנון "תעלו כבר את הספר הזה, אני צריך להכין עבודה בנושא". מובן שצעד זה אינו מהווה פגיעה של ממש בוויקיטקסט, ובוודאי שאינו פוגע באמינותה. ניתן אפילו לראותו כסוג של מחמאה. השחתה נפוצה אחרת היא מחיקת חלק מערך או הכנסת משפט שטות לתוכו. השחתה כזו בולטת לעין. השחתה ממשית, כזו שלוקחת ערך קיים ומשנה בו פרטים נכונים לפרטים שגויים, נדירה יחסית, ומתוקנת לרוב תוך זמן קצר באמצעות מנגנון הניטור של הערכים. כמו כן, השחתה של ערך אחד, מצערת ומקוממת ככל שתהיה, רחוקה מלפגוע באמינותה של כל הספרייה, שבה יש כעת 180,509 ערכים.

פתרון נפוץ לבעיית ההשחתה היא חסימת משתמשים המזיקים לאחר אזהרה.