פתיחת התפריט הראשי

ויבינו במקרא/שבת הגדול

ויבינו במקרא לשבת הגדול

השבת לפני חג הפסח נקראת שבת הגדול. לשבת זו אין קריאה בתורה או "מפטיר" מיוחדים, אלא רק ההפטרה מיוחדת. ברוב קהילות ישראל מפטירים "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים..." בכל שבת שלפני פסח.

יש הנוהגים להפטיר "וערבה לה'..." רק כשחל שבת הגדול בערב פסח, וכן מנהג חב"ד. ויש הנוהגים ע"פ הגר"א להיפך, להפטיר "וערבה לה'..." רק כשלא חל ערב פסח בשבת.

הפטרהעריכה

הפטרה לשבת הגדול: שכר ועונש ביום ה'.

  • אשכנזים, ספרדים, ואיטלקים: "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים..." (מלאכי ג ד) עד סוף הספר: "...פן אבוא והכיתי את הארץ חרם".
  • חתימה (חזרה על הפסוק לפני האחרון): "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" (ג כג).
  • תימנים קוראים את ההפטרה הרגילה לפרשת השבוע במקום הפטרה זו. אבל תימנים "שאמיים" אמצו את ההפטרה הזו ממלאכי כמו שאר העדות.
  • גם בקהילות המגרב קוראים את ההפטרה הרגילה לפרשת השבוע. אבל בחלק מקהילות אלו קוראים את ההפטרה ממלאכי אם חל שבת הגדול בערב פסח, וכן מנהג חסידי חב"ד.
  • ויש נוהגים ע"פ הגאון מווילנא להיפך, לקרוא "וערבה" רק אם חל שבת הגדול לפני כן, אבל כשחל בערב פסח, קוראים את ההפטרה הרגילה לפרשת השבוע.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית