פתיחת התפריט הראשי

ויבינו במקרא לראש השנה
יום ראשון של ראש השנה | יום שני של ראש השנה
הערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

יום ראשון של ראש השנהעריכה

וה' פקד את שרה – בראשית כא, א-לד

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-1_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-2_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

שני כשחל בשבתעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1s-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

שלישי כשחל בשבתעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1s-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-3_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

רביעי כשחל בשבתעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1s-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

חמישי כשחל בשבתעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1s-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

רביעי (בשבת שישי)עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-4_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

חמישי (בשבת שביעי)עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-5_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

מפטיר (לשני הימים)עריכה

מוסף היום – במדבר כט, א-ו

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana-Maftir_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

הפטרהעריכה

הפטרת יום ראשון של ראש השנה: פקידת חנה.

  • כל העדות: "ויהי איש אחד מן הרמתים..." (שמ"א א א) עד "...וירם קרן משיחו" (ב י).
  • ההפטרה היא שתי הפרשות הראשונות בספר שמואל.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-Haftara_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_1-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

יום שני של ראש השנהעריכה

פרשת העקידה – בראשית כב, א-כד

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-1_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-2_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-3_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-4_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-5_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

מפטיר (לשני הימים)עריכה

מוסף היום – במדבר כט, א-ו

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana-Maftir_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית לימים נוראים אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית לימים נוראים ישראלית

הפטרהעריכה

הפטרת יום שני של ראש השנה: קיבוץ גלויות.

  • כל העדות: "כה אמר ה' מצא חן במדבר..." (ירמיהו לא א) עד "...רחם ארחמנו נאֻם ה'" (לא יט).
  • ההפטרה מתחילה בראש פרשה ומסתיימת בסוף פרשה.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-Haftara_(Nevuchadnezzar).ogg|(מידע)]] נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Rosh_Hashana_2-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית