ויבינו במקרא/קריאת שמע

הפרשה הראשונה ("שמע")עריכה

(דברים ו, ד-ט)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל

הפרשת השנייה ("והיה אם שמוע")עריכה

(דברים יא, יג-כא)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל

הפרשה השלישית: פרשת ציצית ("ויאמר")עריכה

(במדבר טו, לז-מא)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל