פתיחת התפריט הראשי

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת פקודי
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת פקודי בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-6_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-7_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרהעריכה

הפטרת "פקודי" לאשכנזים ויום שני של חג הסוכות לבני חוץ לארץ: הכנסת הארון לקודש הקדשים, ה' שוכן בערפל, תפילת שלמה.

  • אשכנזים (הפטרת "פקודי") ותימנים (יום שני של סוכות): "ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית ה'..." (מל"א ז נא) עד "...בהוציאו אֹתם מארץ מצרים" (ח כא).
  • אשכנזים וספרדים (יום שני של סוכות): "ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל..." (ח ב) עד עד "...בהוציאו אֹתם מארץ מצרים" (ח כא).
  • איטלקים (יום שני של סוכות) מתחילים כמו התימנים "ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית ה'..." (ז נא) אבל מסיימים לקרוא "...ובידו מלא לאמר (ח טו) או עד "...ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל" (ח טז).
  • הפטרת האשכנזים ל"פקודי" והתימנים והאיטלקים ליום של שני סוכות מתחילה בראש פרשה.
  • הפטרת האשכנזים והספרדים ליום שני של סוכות מתחילה מהפסוק השני של הפרשה.
  • הפטרות כל העדות מסתיימות בסוף פרשה, חוץ מהאיטלקים שמסיימים לקרוא באמצע הפרשה.

הפטרת "ויקהל" לאשכנזים והפטרת "פקודי" לספרדים ולתימנים והפטרת שבת שנייה של חנוכה: סיום מלאכת מקדש שלמה.

  • "ויעש חירום..." (מל"א ז מ) עד "...להיכל זהב" (ז נ). ההפטרה היא פרשה אחת. פסוק הסיום (ז נא) הוא פרשה בפני עצמה, ואינו נכלל בהפטרה זו.
  • הפטרה זו נקראת בשבת שניה של חנוכה (כאשר חלים בחנוכה שתי שבתות).
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-k_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-l_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Pequde-y_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית