ויבינו במקרא/פרשת וילך

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת וילך
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת וילך בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-1_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-1_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Cohen~1_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-2_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-2_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Levi~2_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-3_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-3_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Israel~3_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-4_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-4_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_4_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-5_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-5_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_5_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-6_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-6_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_6_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-7_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-7_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_7_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-m_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-m_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Maftir_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

הפטרהעריכה

תוספת חתימה להפטרת "וילך" (לשבת "שובה" לפני יום הכיפורים) לספרדים ותימנים ואיטלקים ותוספת חתימה להפטרת מנחה ליום הכיפורים ותוספת חתימה להפטרת מנחה לתשעה באב לספרדים ותימנים: "מי אל כמוך".

  • "מי אל כמוך..." (מיכה ז יח) עד סוף הספר: "...אשר נשבעת לאבֹתינו מימי קדם" (ז כ).
  • תוספת זו מתחילה באמצע הפרשה האחרונה שבספר מיכה, ומסתיימת בסוף הספר.

תוספת חתימה להפטרת "וילך" (לשבת "שובה" לפני יום הכיפורים) לאשכנזים: תפילה וקבלתה.

  • "תקעו שופר בציון..." (יואל ב טו) עד סוף הספר: "...ולא יבֹשו עמי לעולם" (ב כז).
  • יש קהילות שמקדימות לקרוא מ"וה' נתן קולו לפני חילו..." (ב יא), ולאחר שמסיימות ב"...ולא יבֹשו עמי לעולם" (ב כז) הן ממשיכות לקרוא גם את התוספת מספר מיכה של הספרדים.
  • חסידי חב"ד קוראים רק את התוספת מספר מיכה כמו הספרדים.
  • תוספת זו היא פרשה אחת. המתחילים לקרוא מ"וה' נתן קולו לפני חילו..." מתחילים באמצע הפרשה הקודמת.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-h_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-h_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Haftara_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-1_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-1_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Cohen~1_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-2_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-2_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Levi~2_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-y_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelekh-y_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vayelech_Israel~3_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל