ויבינו במקרא/פרשת בא

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת בא
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת בא בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_1_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_2_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_3_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_4_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_5_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-6_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_6_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-7_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_7_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_Maftir_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

הפטרהעריכה

הפטרת "בא" לאשכנזים ולספרדים: מפלת מצרים; אל תירא עבדי יעקב.

  • "הדבר אשר דבר ה' אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים..." (ירמיהו מו יג) עד "...ואותך לא אעשה כלה, ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקך" (מו כח).
  • ההפטרה מתחילה בתחילת פרשה ומסתיימת בסוף פרשה, וכוללת שלוש פרשות.

הפטרת "בא" לאיטלקים ולתימנים: משא מצרים.

  • רוב התימנים: "משא מצרים..." (ישעיהו יט א) עד "...ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל" (יט כה).
  • איטלקים וקצת קהילות מהתימנים מתחילים פסוק אחד לפני: "בעת ההיא יובל שי..." (יח ז), ומסיימים כמו התימנים: "...ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל" (יט כה).
  • יש גם מבני עדות המזרח שקוראים הפטרה זו (במקום ההפטרה מירמיהו):
    • בבלים קוראים כמו האיטלקים מ"בעת ההיא יובל שי...".
    • קהילות המגרב קוראים כמו רוב התימנים מ"משא מצרים...".
  • ההפטרה מתחילה בתחילת פרשה ומסתיימת בסוף פרשה לפי כל העדות; גם הפסוק שמוסיפים האיטלקים בהתחלה הוא פרשה בפני עצמו. התימנים קוראים נבואה אחת מוגדרת על מצרים, והאיטלקים מתחילים וגם מסיימים בדברי נבואה על עת הגאולה.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_Haftara_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-k_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_Cohen_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo-l_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_Levi_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:bo-y_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Bo_Israel_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל