השבת (רש"ר הירש)

השבת (רש"ר הירש), תרגום: יצחק איזק בר' אריה ליב הירשוביץ

תוכן הענייניםעריכה