פתיחת התפריט הראשי

התדעו מי אנכי?
התדעו מי אני?
מאוחדים אנחנו על כל החזיתות.
אין אני פרקציוני,
ואף לא בורגני,
בואו אחרי,
בואו,
שלנו העתיד,
וגם לא מופש הנני,
וגם לא איש צבא,
כי סיסמתנו: יהודי דבר עברית!
התדעו מי אני?
מגדוד מגיני השפה!
יהודים אנחנו ידוע לכולם,
יהודי, דבר עברית, שפת עמך וארצך!
בלעדינו אנו, לא יתקיים עולם!
יהודי, זכור תמיד כי עברית היא שפתך!
עברית היא שפתנו ובה אנו דוגלים מפלגות אין לנו;
אין גם תכניות, ועל כל מתנגדנו אנו מצפצפים!