פתיחת התפריט הראשי

הידעו הדמעות / רבי יהודה הלוי

הידעו הדמעות מי שפכם,
וידעו הלבבות מי הפכם?

הפכם בוא מאורם תוך רגבים,
ולא ידעו רגבים מה בתוכם.

בתוכם שר גדול תם וישר,
ירא האל ואיש נבון וחכם.