הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים

הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים


י״פ תשי״ד, 1284; תשמ״א, 2334.


בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948, מודיעים בזה כי הממשלה, בישיבתה מיום כ״ז באייר התשי״ד (30 במאי 1954), החליטה לקבוע את החגים המפורטים להלן כימי מנוחה לשאינם יהודים:


חגי הנוצרים:
חג המולד (שני ימים)
ראש השנה
התגלות
יום ששי לפני פסחא
יום שני לפסחא
עליה שמימה
יום שני לשבועות
חגי המושלמים:
הראשון במוחרם (ראש השנה)
חג מולד הנביא
חג אל־פיטר
חג אל־אדחה
[תיקון: תשמ״א]
חגי הדרוזים:
חג אל־אדחה
חג הנביא שועיב (יתרו)
חג אלח׳ידר (אליהו הנביא)


כ״ח באייר תשי״ד (31 במאי 1954)
  • זאב שרף
    מזכיר הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.