הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן קטו

סימן קטו עריכה

[ש"ך אות יז] ואין דבריו נכונים בעיני. נ"ב ע' בחי' ס' כתובה הל' כתובה סי' ק"ב ס"א א"ג: