הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תרנג

סימן תרנגעריכה

[סעיף ב'] ולא אגבהה. ע' לקמן סי' תרס"ה סט"ז: