הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקס

סימן תקסעריכה

[סעיף ב' בהג"ה] ויש מקומות שנהגו לשבר. וכ"כ תוס' ברכות ל"א וע' תשו' אבן השהם סי' נ"א: